clanak False

Letak "Zaštita od utjecaja ionizirajućeg zračenja"

09.09.2013.

 Letak "Zaštita od utjecaja ionizirajućeg zračenja" pogledajte ovdje.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama u suradnji s Državnom Upravom za zaštitu i spašavanje i Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost izradio je letak „Zaštita od utjecaja ionizirajućeg zračenja“. U letku se nalaze praktični savjeti za građane što raditi kako bi zaštitili sebe i svoje obitelji u slučaju radiološkog izvanrednog događaja, pobrojane su i objašnjene moguće mjere zaštite i to hitne i dugoročne mjere. Iako u Hrvatskoj nema nuklearnih elektrana, NE Krško u Sloveniji nalazi se svega 10,5 km od državne granice. S obzirom na broj i pouzdanost sigurnosnih sustava u nuklearnoj elektrani vjerojatnost da će se dogoditi nesreća opasna za stanovništvo vrlo je mala. Međutim, moguće izravne i neizravne posljedice takve nesreće, osobito u okolnim područjima, zahtijevaju stalno poboljšanje pripremljenosti snaga zaštite i spašavanja.

Letak je tiskan u 500.000 primjeraka, u Gradu Zagrebu će se dostaviti 321.000 u sve poštanske sandučiće. Preostali dio namijenjen je za podjelu u Zagrebačkoj županiji.

Izrada, tisak i distribucija letka samo je jedna od aktivnosti u projektu „Priprema evakuacije u slučaju nuklearne nesreće". Osnovni ciljevi projekta su poboljšati učinkovitost sustava zaštite i spašavanja u kriznim situacijama, povećati spremnost snaga zaštite i spašavanja i podići svijest stanovništva o zaštitnim mjerama. Projekt „Priprema evakuacije u slučaju nuklearne nesreće“ dio je šireg programa Europske unije „Financijski instrument za civilnu zaštitu“ koji služi za financiranje „Mehanizma Zajednice za civilnu zaštitu“. Projekt je vrijedan više od 520.000 eura te će trajati do kraja 2013.