clanak False

Zaštita i spašavanje u slučaju potresa

16.09.2010.

 

15. rujna 2010. u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Ured za upravljanje u hitnim situacijama organizirao je specijalističku konferenciju „Zaštita i spašavanje u slučaju potresa“.

Dvjestotinjak sudionika konferencije, predstavnici gradova, županija, MUP-a, JVP-a, VZ, gorske službe spašavanja, DUZUS-a govori o važnosti konferencije ali i o činjenici da je među službama koje se bave zaštitom i spašvanjem potrebno razvijati suradnju kako bi sustav zaštite i spašavanja funkcionirao na još većem nivou s jedinim zajedničkim ciljem a to je sigurnost građana.

Najbitnije poruke s konferencije „Zaštita i spašavanje u slučaju potresa“:

          Potres ne ubija, ubijaju građevine i dijelovi građevina.

          Znamo da se potres može dogoditi, može se predvidjeti njegova jačina, ali se točno vrijeme njegovog događanja ne može predvidjeti.

          Najbolja preventiva je dobro planiranje, projektiranje i gradnja prema načelima aseizmičnosti.

          Izgradnja mreže seizmografa.

          Izrada seizmičke mikrorajonizacije.

          Educiranje stanovništva i osposobljavanje operativnih snaga. 

Na konferenciji je uspostavljena i video veza s gradonačelnikom L'Aquile dr. MAssimom Cialenteom. Transkript razgovora se nalazi ovdje.