clanak False

Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa

14.07.2022.
Poštovani,
 
Grad Zagreb otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa u razdoblju od 14.7.2022. do 14.8.2022.
 
Prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa možete dostaviti putem obrasca klikom na donju poveznicu.
 
 

Zatvorena savjetovanja