clanak False

Novčana naknada za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe

08.08.2022.

Pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).
Pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe mogu ostvariti korisnici stalnog ili privremenog smještaja u domu za starije osobe na području Grada Zagreba, kojima je to pravo utvrđeno rješenjem nadležnog tijela sukladno Zakonu. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 6101-809.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika