clanak False

Novčana naknada za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane naknade umirovljenicima

25.09.2023.
Pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju umirovljenici korisnici novčane naknade umirovljenicima  ukoliko ne ostvaruju pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz sredstva državnog proračuna. Pravo se primjenjuje od listopada 2016. godine. Detaljnije informacije o navedenom pravu građani mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, na lokaciji: Zagreb, Nova cesta 1 ili na tel. 610-1817.

Zahtjev
Uputa o pravima ispitanika