clanak False

Obavijest udrugama o načinu prijave na javni natječaj za financiranje programa i projekata za 2018._Edukacija ovlaštenih osoba i članova udruga

23.03.2018.
Poštovani,
 
s obzirom na to da se za 2018. godinu financiranje aktivnosti udruga iz sredstava proračuna Grada Zagreba putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata provodi isključivo u elektroničkom obliku, Grad Zagreb organizira i provodi edukaciju potencijalnih prijavitelja poštujući programska usmjerenja udruga kao i dosadašnja iskustva Grada u vezi s prioritetnim područjima prijave.
 
Edukacija će se provoditi u prostorijama Kongresne dvorane Zagrebačkog velesajma (glavni – južni ulaz)  prema sljedećem rasporedu:

 
26. i 27.3.2018. u vremenu od 9 do 12 sati, za programe i projekte udruga iz područja
 •  socijalnog i humanitarnog značenja
 •  prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži
 •  pružanja socijalne usluge privremenog smještaja
 •  socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

28.3.2018. u vremenu od 9 do 12 sati, za programe i projekte udruga iz područja
 • branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata
 • udruga mladih ili udruga za mlade
 • financijskih potpora vrhunskom sportu

29.3.2018. u vremenu od 9 do 12 sati, za programe i projekte udruga iz područja
 • zaštite zdravlja
 • zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva

30.3.2018. u vremenu od 9 do 12 sati, za programe i projekte udruga iz područja
 • europskih integracija i fondova Europske unije
 • promicanja ljudskih prava
 • održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama
 • zaštite okoliša i održivog razvoja
 • zaštite potrošača
 •  sustava civilne zaštite 
 
Zašto je važno prisustvovati edukaciji:
 • uz prezentaciju samog sustava podnošenja prijave na natječaj (e-Prijavnice) provest će se neposredna edukacija na praktičnim primjerima  
 • Prije podnošenja prijave potrebno je otvoriti/kreirati osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, potrebno je registrirati se  putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) odnosno posjedovati jednu od prihvaćenih vjerodajnica
 • Bez navedenih preduvjeta nije moguće pristupiti elektroničkim obrascima prijave
 • Isključene su druge mogućnosti prijave na natječaj, sva komunikacija s Uredima obavlja se elektroničkim putem na novoj platformi. 
Edukacija se provodi neposredno uoči objave Javnog natječaja za 2018. stoga vas pozivamo da se s ciljem preventivnog otklanjanja eventualnih nejasnoća na praktičan i jednostavan način upoznate  s načinom podnošenja prijave.
 
Radni materijali dijelit će se od 8 sati svakog dana edukacije u predvorju Kongresne dvorane.
 

Gradske vijesti - 2018.