clanak False

Odjel za poljoprivredno zemljište

03.01.2022.
Voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište: Branka Mrakužić  tel: 658-5659, faks: 658-5609
E-mail: branka.mrakuzic@zagreb.hr
- Obavlja poslove u vezi sa zakupom i zamjenom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Zagreba, stručni poslovi u vezi s prikupljanjem potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu u postupku izrade prostornih planova Grada, davanjem na korištenje gradskih vrtnih parcela, izrade izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata, te za osiguranje proračunskih sredstava u području poljoprivrednog zemljišta, nadzor i izvješćivanje o provođenju propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednog zemljišta, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija iz djelokruga Odjela te druge poslove iz djelokruga Odjela.