clanak False

Održan 10. koordinacijski sastanak gradova i MRRFEU

10.06.2016.
 U prostorima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 4. srpnja 2016, održan je 10. koordinacijski sastanak na temu ITU područja.

Glavna svrha sastanka bila je najava budućih koraka po završetku poziva na dostavu prijava, odnosno 3. kruga sektorskog dijaloga u svrhu pomoći gradovima u izradi planova potrebnih za provedbu ITU mehanizama, te raspodjeli sredstava po specifičnim ciljevima ITU-a. 

Dnevni red se sastojao od osvrta na 2. Krug sektorskih dijaloga, predstavljanja raspodjela alokacija za toplinarstvo u okviru ITU mehanizma te simulacija provedbe ITU mehanizma od strane MRRFEU od rujna 2016 .

Sastanku su nazočili predstavnici gradova Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Pula, Rijeka, Split i  Zadar.

Vijesti