clanak False

Održan 9. koordinacijski sastanak na temu ITU

11.05.2016.

 U prostorima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 20. travnja  2016, održan je 9. koordinacijski sastanak na temu ITU područja. Glavna svrha sastanka bila je najava sektorskog dijaloga u svrhu pomoći gradovima u pripremi prijave na Poziv, identifikaciji potreba, izradi planova potrebnih za provedbu ITU mehanizama, raspodjeli sredstava po specifičnim ciljevima ITU-a.  Dnevni red se sastojao od predstavljanja izvješća MRRFEEU-a o provedenim aktivnostima, nakon čega su predstavnici gradova iznijeli izvješća o svojim aktivnostima.

Rezultat je dogovoreni budući tijek suradnje, u vidu 5. krugova konzultacija. Početak 1. kruga konzultacija očekuje se krajem travnja 2016. Sastanku su nazočili predstavnici aglomeracija Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Pula, Rijeka, Split, Zadar, te predstavnici gradske vlasti, u cilju daljnje i detaljnije razrade projekata u sklopu ITU mehanizama.

Vijesti