clanak False

Okrugli stol „Psihološko-zdravstveni aspekti života osoba s tjelesnim invaliditetom u organiziranom stanovanju“

09.05.2022.

Centar za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“, u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, organizirao je 6. svibnja 2022. godine okrugli stol „Psihološko-zdravstveni aspekti života osoba s tjelesnim invaliditetom u organiziranom stanovanju“, putem Zoom platforme.

Osnivač Centra je Grad Zagreb koji kao ustanova socijalne skrbi pruža djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom usluge u zajednici -  ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku i organizirano stanovanje. Jedinstvena je ustanova u Republici Hrvatskoj koja pruža uslugu organiziranog stanovanja za osobe s tjelesnim invaliditetom kao važnu uslugu najsličniju obiteljskom načinu života.
 Korisnicima je osiguran smještaj u pet stambenih jedinica koje djeluju po principu organiziranog stanovanja, uz sveobuhvatnu podršku stručnog osoblja 24 sata dnevno. Individualnim pristupom i podrškom osiguravaju se osnovne životne potrebe, omogućuje se iskorištavanje njihovih potencijala te socijalna integracija i unaprjeđenje kvalitete života.

Na okruglom stolu sudjelovalo je velik broj sudionika iz područja socijalne i  zdravstvene skrbi,  stručnjaka raznih profila. Uz prikaz psihološko-zdravstvenih aspekata života, predstavljena je i brošura ustanove koja sadržava osnovni pregled usluga te načina njihovog ostvarivanja. Trenutno ustanova ima preko 70 korisnika od kojih je 23 u organiziranom stanovanju.

Ovaj okrugli stol sa specifičnom temom, potaknuo je suradnju, planiranje novih okruglih stolova i novih projekata u budućnosti.