clanak False

Ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

21.09.2023.
Ostvarivanje prava na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a

Člankom 35. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23 i 30/23) utvrđeno je da pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi imaju i:
- djeca s teškoćama u razvoju i nezaposlene osobe s invaliditetom koje imaju utvrđen najmanje III. stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili najmanje 70% oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja kao i pratitelj slijepe nezaposlene osobe za vrijeme pružanja usluge pratnje.

Spomenutom Odlukom o socijalnoj skrbi, a ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi imaju i:
- redoviti učenici i redoviti studenti koji se školuju na području Grada Zagreba i rješenjem nadležnog tijela priznato im je pravo na uslugu smještaja u ustanovi socijalne skrbi na području Grada Zagreba ili udomiteljskoj obitelji na području Grada Zagreba ili im je priznato pravo na uslugu organiziranog stanovanja na području Grada Zagreba.

Sukladno odredbi članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi, socijalne usluge utvrđene odlukom, izuzevši pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a redovitim učenicima i studentima koji se školuju na području Grada Zagreba i rješenjem nadležnog tijela priznato im je pravo na uslugu smještaja u ustanovi socijalne skrbi na području Grada Zagreba ili udomiteljskoj obitelji na području Grada Zagreba ili im je priznato pravo na uslugu organiziranog stanovanja na području Grada Zagreba, ostvaruju državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu, stranci pod privremenom zaštitom i članovi njihovih obitelji te članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, stranci sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Gradu Zagrebu, osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Gradu Zagrebu te stranci s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima.

Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu zahtjeva.

Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Dokaz o invaliditetu (Rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja ili nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja o utvrđenom najmanje III. stupanju težineinvaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ili najmanje 70% oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja);
2. Dokaz o nezaposlenosti  (Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili potvrda o visini dohotka od Porezne uprave za tekuću godinu),
- za umirovljenike (Rješenje o mirovini ili zadnja obavijest o mirovinskim primanjima),
- za učenike/studente  (Potvrda škole/studija o školovanju/studiranju)
3. Rješenje nadležnog tijela o priznatom pravu na uslugu smještaja u ustanovi socijalne skrbi na području Grada Zagreba ili udomiteljsku obitelj na području Grada Zagreba ili priznatom pravu na uslugu organiziranog stanovanja na području Grada Zagreba
4. Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (sukladno članku 3. Odluke o socijalnoj skrbi)

Zahtjevi se predaju u pisarnicama Područnih ureda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati, i to na sljedećim lokacijama:

PU Centar – Ilica 25
PU Črnomerec – Trg Francuske Republike 15
PU Dubrava – Dubrava 49
PU Maksimir – Petrova ulica 116
PU Medveščak – Draškovićeva ulica 15
PU Novi Zagreb – Avenija Dubrovnik 12
PU Pešćenica – Zapoljska ulica 1
PU Sesvete – Trg Dragutina Domjanića 4
PU Susedgrad- Sigetje 2
PU Trešnjevka – Park Stara Trešnjevka 2
PU Trnje – Ulica grada Vukovara 56a

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati!
Popis odobrenih zahtjeva bit će dostavljen ZET-u. 

ZAHTJEV:

Obrazac zahtjeva za izdavanje besplatne godišnje karte