clanak False

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (Putničke objave)

16.11.2023.

Zakonom o povlasticama u prometu, koji je 15. studenoga 2023. stupio na snagu, uređuju se povlastice za učenike i studente, nedoprinosna novčana davanja za osobe s invaliditetom i druge osobe koje imaju prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj vezana uz korištenje željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa na teritoriju Republike Hrvatske, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete života te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihova aktivnog uključivanja u život zajednice.
 
Odredbama Zakona, Sektor za zaštitu osoba s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, više nije nadležan za izdavanje povlastice u unutarnjem putničkom prometu (tzv. Putničke objave)
 
Povlastice osoba s invaliditetom koje regulira Zakon ostvaruju se sljedećim javnim ispravama:

  • Nacionalnom iskaznicom za osobe s invaliditetom
  • Europskom iskaznicom za osobe s invaliditetom
  • Europskom parkirališnom kartom za osobe s invaliditetom.

za koje ministar nadležan za promet pravilnikom propisuje službene obrasce, uvjete za stjecanje isprava, sadržaj i način vođenja potrebnih evidencija te način uporabe isprava, ostvarenja i korištenja prava i obilježavanja parkirališnog mjesta.
 
Iskaznice, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, izdaje Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d. o. o. Savska cesta 31, 10000 Zagreb.
Službene stranice https://mosi.akd.hr ili https://mmpi.gov.hr/promet/cestovni-promet-124/povlastice-u-prometu-obavijest-za-osobe-s-invaliditetom/20602

 
Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u željezničkom putničkom prijevozu od 75 % od redovite prijevozne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje, i to
− slijepe osobe i osobe koje imaju do 10 % sposobnosti vida, s vrlo velikim smanjenjem vida (oštrina vida boljeg oka manja od 0,05 %)
− gluhoslijepe osobe
− osobe s potpunim gubitkom sluha na oba uha čije oštećenje organizma iznosi 100 %
− osobe s intelektualnim teškoćama (težim i teškim)
− osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno oštećenje donjih ekstremiteta 70 % ili više
− osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja
− djeca s teškoćama u razvoju s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
− osobe s invaliditetom s utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja..
 
Osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji imaju pravo na povlasticu za prijevoz u svim vrstama vlakova, a u  pomorskome prijevozu 75 % od redovite cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje na svim linijama.
Pravo na ovu povlasticu ostvaruju osobe s invaliditetom s tjelesnim oštećenjem na donjim ekstremitetima od 70 % i 80 % te oštećenjem vida od 90 % oštećenja organizma kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja te osobe na trajnoj dijalizi sa 100 % tjelesnog oštećenja kojima nije utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja.
Pratitelj osobe s invaliditetom također ostvaruje pravo na besplatni prijevoz.