clanak False

Povlastice u unutarnjem putničkom prometu (Putničke objave)

19.04.2017.

 

Pravo na povlasticu prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br. 97/00, 101/00, 98/19) imaju ove kategorije osoba s invaliditetom:
  • slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida,
  • gluhe i gluhoslijepe osobe,
  • osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom),
  • osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%,
  • kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi,
  • osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
  • djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju.
Jednim putovanjem smatra se odlazak iz polaznog mjesta u uputno mjesto i povratak nazad, a pratnja osobi s invaliditetom ima pravo na besplatnu vožnju.
 
Osobe s invaliditetom i njihova pratnja imaju pravo na povlasticu za prijevoz brodom i za prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.
 
Osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koriste povlastice na temelju objave koju izdaje nadležno tijelo uprave za Grad Zagreb.
 
Osobe s invaliditetom imaju pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom
Korisnik povlastice ne može biti pratitelj osobe s invaliditetom. 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE OBJAVE ZA OSOBU S INVALIDITETOM:
  •        Preslika Rješenja o stupnju i vrsti tjelesnog oštećenja
  •        Predočenje osobne iskaznice i OIB-a
 
 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZDAVANJE OBJAVE PRATNJU
  •         Predočenje osobne iskaznice i OIB
U Gradu Zagrebu, objave za osobe s invaliditetom izdaju se u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, soba 236.
Informacije: 01/616 618901/6101-236.