clanak False

Operativni stožer zimske službe za 2019./ 2020.

19.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Operativni stožer
zimske službe
za 2019./ 2020.

 
(19.11.2019.)
 
 
- za predsjednicu:
Renata Šimon,
 
- za zamjenike predsjednice:
Dragan Perić,
Alan Ordulj,
 
- za članove:
Marin Rakuljić,
Ana Preost,
Igor Toljan,
Paško Đirlić,
Ranko Gregorin,
Krunoslav Gašparić,
Ermin Kaltak,
Martina Peričić,
Stanko Gačić,
Darko Barun, 
Siniša Jembrih,
Dragan Turkalj,
Zoran Martinović,
Nikola Braim,
Marko Hodak,
Dragana Jaramaz,
Tihomir Svatoš;
 
- za zamjenike članova:
Tomislav Hrastinski,
Anđelko Kujundžić,
Drago Bandić,
Franjo Miličević,
Radenko Tomić,
Bariša Kusić,  
Jasmina Zuber Majerić,
Dalibor Jović,
Srećko Šimurina,
Goran Klipa,
Ivica Lonjak,
Ivan Filipović,
Saša Rakić,
Mladen Vidmar,
Zoran Martinović,
Mate Merčep,
Mario Miljavac,
Dubravko Mikulić.
 

Radna tijela gradonačelnika