clanak False

„Predstavljanje rezultata istraživanja analize kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu“

19.04.2017.
 „Predstavljanje rezultata istraživanja analize kvalitete života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu“

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, kao vodeća institucija u provođenju istraživanja u području humanističkih i društvenih znanosti, u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, tijekom 2015., proveo je empirijsku analizu kvalitete života osoba s invaliditetom.
Radi se o istraživanju koje je provedeno na području Grada Zagreba i u kojem je sudjelovalo više od šest stotina ispitanika/osoba s invaliditetom, dok su se indikatori istraživanja odnosili na njihovu kvalitetu života i to sa različitih područja života.
Naime, tijekom proteklog razdoblja, učestalo se nametala potreba temeljite analize stvarnih obilježja kvalitete života osoba s invaliditetom, kako bi se dobio stvarni uvid u njihove potrebe i probleme s kojima se susreću. Isto tako, rezultati ovog istraživanja važni su radi oblikovanja mjera i aktivnosti novog strateškog dokumenta Grada Zagreba – Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. Rezultate istraživanja, predstavili su prof.dr.sc. Vlado Šakić, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i doc.dr.sc. Marko Marinić, voditelj projekta.

Predstavljanje rezultata istraživanja, organizirali smo u suradnji sa Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom, koja je osigurala besplatan prostor, a sve u cilju zajedničkog obilježavanja  Međunarodnog dan osoba s invaliditetom.
Skup se održao u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatske bratske zajednice 4, dana 04. prosinca 2015. (petak) s početkom u 12,00 sati. 


Empirijsko istraživanje je, pod vodstvom doc. dr. sc. Marka Marinića, Institut Pilar proveo u drugoj polovici 2015. godine. Koristila se kombinacija kvalitativnih (fokus-grupa) i kvantitativnih (anketa) istraživačkih metoda. U fokus grupi sudjelovali su predsjednici/predstavnici raznih udruga osoba s invaliditetom u Zagrebu (Društvo distrofičara Zagreb, Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb, Društvo multiple skleroze grada Zagreba, Društvo tjelesnih invalida Zagreb, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Spinalne ozljede Zagreb, Udruga slijepih Zagreb), dok je anketno ispitivanje provedeno među članovima spomenutih udruga. Ukupno je ispitano 628 osoba s invaliditetom.

Dobiveno je mnoštvo rezultata koji će biti prikazani u cjelovitom istraživačkom izvještaju. Navedimo samo neke od njih:
  • Najveći broj ispitanika (71%) je upravo s najtežim stupnjem invaliditeta, odnosno procijenjen im je invaliditet 81%-100%. Više od trećine ispitanika živi s invaliditetom još od rođenja. Potrebiti su tuđe pomoći (posebice osobe s tjelesnim invaliditetom), a pomažu im uglavnom članovi obitelji. Prosječna razina mjesečnih primanja po članu obitelji osobe s invaliditetom je značajno manja od prosječnih primanja obitelji opće populacije građana Zagreba. Dvije trećine ispitanika ima ili povremene ili stalne probleme s podmirivanjem osnovnih životnih troškova.
  • Oko 70% ispitanika smatra da se država jako ili relativno loše skrbi o osobama s invaliditetom, a kao jedan od glavnih razloga zbog kojih kvaliteta života nije na primjerenoj razini je loša provedba zakona u praksi – tek 5% ispitanika smatra da se zakoni dobro provode u praksi.
  • U pitanju otvorenoga tipa u kojemu su ispitanici mogli navesti do tri svoja najveća problema, najčešće su bilo spomenuto otežano funkcioniranje i nesamostalnost, manjak materijalnih prava i materijalni standard općenito, socijalni problemi, strah od budućnosti, neprilagođenost fizičkog i komunikacijskog okoliša, zapošljavanje, te brojni drugi. Gotovo 47% ispitanika je u proteklih godinu dana doživjelo neki oblik diskriminacije na osnovi invalidnosti, a kao diskriminaciji najizloženija skupina osoba s invaliditetom su osobe s gluhoćom.
  • Obiteljsko fizičko nasilje u svom životu doživjelo je 8% ispitanika, verbalno 24%, dok je fizičko ili verbalno nasilje izvan obitelji doživjelo 29% ispitanika, pri čemu su se najizloženijima nasilju i ovdje pokazali gluhi.
  • Najreligioznijima su se pokazale slijepe osobe, dok gluhe najmanje, a prosječna razina religioznosti je praktički jednaka razini religioznosti opće populacije građana Zagreba.
  • Osjećaj sreće u životu i zadovoljstvo životom niže je nego u općoj populaciji građana Zagreba, a posebice u kontekstu zadovoljstva zdravstvenim stanjem i osjećaju sigurnosti u budućnosti. Najzadovoljniji su odnosima s dragim ljudima, a interesantan je podatak da, premda su primanja po članu obitelji manja kod osoba s invaliditetom te imaju velikih problema čak i s podmirivanjem osnovnih životnih troškova, ipak iskazuju čak nešto veće zadovoljstvo životnim standardom od građana Zagreba općenito.  
Prezentaciju (PPT) možete pogledati ovdje:
Prezentacija

REZULTATE ISTRAŽIVANJA MOŽETE PREUZETI OVDJE:
Rezultati istraživanja