clanak False

Projekt "Od jednakih prava k jednakim mogućnostima -FERTEO"

19.04.2017.


U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“ Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport kao nositelj projekta, organizirao je okrugli stol na temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ koji se održao 30. rujna 2014. u prostorijama Dječjeg vrtića Milana Sachsa u Zagrebu. Zajedno s partnerima u projektu,  predstavnicima dječjih vrtića Grada Zagreba, i svih uključenih u njegovu provedbu, aktivnosti su prisustvovali i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, kao i predstavnici drugih zainteresiranih gradskih vrtića.
Rezultate projekta i razmatranja predstavili su predstavnici Ureda, a teorijsku podlogu opravdanosti projekta prezentirali su eksperti uključeni u projekt i to Prof. dr. sc. Neven Hrvati i Doc. dr. sc. Mirjana Šagud s Filozofskog fakulteta, te Dr. sc. Blaženka Brozović s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Rezultat rada Okruglog stola bilo je zaključno razmatranje koje uz uočene probleme nudi projekciju daljnjeg razvoja potpore djeci romske nacionalne manjine i opravdanost rane intervencije kako bi djeca mogla napredovati i još uspješnije uključiti se u sustav odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu.
Službena razmatranja i razgovori o problemima i rezultatima rada nastavila su se i u neformalnom zajedničkom druženju, što je osobito važno za daljnju motivaciju predškolskih ustanova, drugih važnih asocijacija i institucija te prije svega odgojno-obrazovnih radnika koji zajedno mogu i trebaju provoditi programe podrške za djecu i obitelji romske nacionalne manjine.Povodom završetka provedbe projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, u petak 14. studenog 2014. u Kutini je održana konferencija  na temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“.  Na konferenciji  se okupilo više od sedamdesetak uzvanika. Uz dječje vrtiće Grada Zagreba, partnere u projektu na konferenciji je bio i predstavnik župana Sisačko-moslavačke županije,  Bojan Dadasović, koji su također partneri u projektu zainteresirani za implementaciju novih učinkovitijih modela ranog uključivanja djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja.  Voditelj projekta Andrija Petrović i koordinatorica projekta Bosiljka Devernay prezentirali su projektni program, strateške dokumente koji su bili podloga za projekt, te sam tijek projekta. Plenarna predavanja kao teorijski temelj projektu održali su eksperti  s Filozofskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.  Konferencija je osigurala i međunarodnu perspektivu u području podrške romske nacionalne manjine i to gošće iz Bugarske, Lilyana Vasileva, ravnateljica Dječjeg vrtića "Ran Bosilek" i Lilyana Kovatcheva iz Ministarstva obrazovanja i znanosti, prikazavši  pobliže njihov pristup nacionalnoj manjini koja je u Bugarskoj čini jednu od najbrojnijih romskih populacija među članicama EU. Također je predstavljen i stručni dio projekta kojeg su provodili dječji vrtići na području grada Zagreba pod vodstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Prezentaciju dobre prakse u integraciji djece romske nacionalne manjine u programe predškolskog odgoja i obrazovanja predstavio je i vrtić Sisak Novi iz Siska. Priliku za problematiziranje i procjene učinkovitosti svih aktivnosti i projekta imali su i predstavnici  udruga romske nacionalne manjine, Grada Kutine i Grada Siska, predstavnici medija, dječji vrtići i drugi uzvanici.