clanak False

Registar sportskih djelatnosti

19.04.2017.
Informacije vezane za Registar sportskih djelatnosti – PRAVNE OSOBE
 
I.            Samo novo osnovane udruge:
a.      preslika Rješenja ili Izvadka iz GU za opću upravu – NE STARIJI od mjesec dana,
b.      Pečat,
c.      Osoba koja ima pravo potpisa (koja zastupa udrugu).
 
II.            Postojeće Udruge ali NE REGISTRIRANE u Registru sportskih djelatnosti:
a.     preslika Rješenja ili Izvadka iz GU za opću upravu – NE STARIJI od 10 dana,
b.      Pečat,
c.      Osoba koja ima pravo potpisa (koja zastupa udrugu).
 
III.            Promjena u Registru sportskih djelatnosti (znači ako je Udruga već upisana):
a.     preslika Rješenja ili Izvadka iz GU za opću upravu – NE STARIJI od 10 dana,
b.      Pečat,
c.      Osoba koja ima pravo potpisa (koja zastupa udrugu).
 
 
Važno:
 
Po upisu ili promjeni u Registru sportskih djelatnosti se ne izdaje Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti.
Izdaje se samo na izričito traženje stranke.
Za što je potreban Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti:
-          za gradski strukovni savez ili nacionalni Savez (ako udruga želi postati pridruženi član ili Savez traži od svojih članova čistu dokumentaciju),
-          za javljanje na Natječaj/Poziv u organizaciji Grada Zagreba pa se od dokumentacije traži i dokaz o registraciji po Zakonu o sportu
-          ili u Udrugu dođe sportska inspekcija i zatraže da im se u roku od 10 dana dostavi preslika Izvadka iz Registra sportskih djelatnosti.
IZVADAK se posebno plača (20,00 kn Upravne pristojbe) i podiže se u našem Uredu (odnosno kod Darka Gažana).
 
Upis u registar OBRAZAC

Upis u registar OBRAZAC - primjer

Upis promjene u registar OBRAZAC

Upis promjene u registar OBRAZAC - primjer

Zahtjev za izdavanje izvatka

Registar sportskih djelatnosti