clanak False

Sektor za razvoj Gradske uprave i dokumentaciju

01.01.2022.
Pomoćnica pročelnika za razvoj Gradske uprave i dokumentaciju - Jasna Lukač
Tel: 610-1211, faks: 610-1349
E- mail: jasna.lukac@zagreb.hr

- obavlja poslove praćenja i proučavanja položaja i ovlasti Grada Zagreba, nadležnosti i djelokruga tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela te unapređenja organizacije i načina rada, sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, normativnih i drugih akata, poslovi vezani uz nadzor što ga obavlja gradonačelnik nad zakonitošću rada gradskih upravnih tijela, te nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave i poslove u vezi s razvojem i unapređivanjem dokumentarne i stručne literaturne i knjižnične građe.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I ORGANIZACIJU GRADSKE UPRAVE - II. kat
Voditeljica Službe za razvoj i organizaciju Gradske uprave - Anna Maria Žigman: tel: 610-1212
E-mail: anna-maria.zigman@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz praćenje i proučavanje položaja i ovlasti Grada Zagreba u sustavu državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnosti i djelokrug tijela Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela, unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela; poslove izrade i u vezi s izradom općih i drugih akata što se odnose na ustrojavanje i rad gradskih upravnih tijela, te poslove sudjelovanja u izradi nacrta prijedloga statuta Grada Zagreba, normativnih i drugih akata u vezi s plaćama službenika i namještenika, odnosno uređivanjem drugih prava i obveza iz rada i u vezi s radom te kolektivnim pregovaranjem i Kolektivnim ugovorom, poslove vezane uz usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad.

SLUŽBA ZA POSLOVE NADZORA I DOKUMENTACIJU - II. kat
Voditeljica Službe za poslove nadzora i dokumentaciju - Maja Preprotić: tel: 610-1212
E-mail: maja.preprotic@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz nadzor što ga sukladno zakonu i drugim propisima obavlja gradonačelnik nad zakonitošću rada gradskih upravnih tijela, te nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, poslove u vezi s razvojem i unapređivanjem dokumentarne i stručne literaturne i knjižnične građe za potrebe gradske uprave, poslove vezane uz izradu odgovarajućih izvješća prema zahtjevima gradskih upravnih tijela i nadležnih državnih tijela te poslove vezane uz sudjelovanje u izradi i održavanju web stranice Grada Zagreba.