clanak False

Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost

14.01.2021.

Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima.

 

Učenicima i studentima dodjeljuje se od 1992./1993. školske, odnosno akademske godine, a od 2007./2008. akademske godine dodjeljuje se i studentima doktorskog studija. Mnogi od dosadašnjih zagrebačkih stipendista danas su ugledni sveučilišni profesori, znanstvenici i istaknuti javni djelatnici.

 

Do školske, odnosno akademske godine 2017./2018. dodijeljene su ukupno 3652 stipendije: 1614 stipendije učenicima, 1980 stipendija studentima i 58 stipendija studentima doktorskog studija, za što je izdvojeno 295.000.000,00 kuna.

 

Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).

 

Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o raspisivanju i objavi natječaja do kraja rujna za učenike, a do kraja listopada za studente. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

 

O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost, koje imenuje Gradska skupština Grada Zagreba, dok je pročelnik Ureda za demografiju član Povjerenstva po položaju.

 

Od školske godine 2005./2006. Stipendija se, neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu Stipendije, dodjeljuje redovnom učeniku srednje škole koji ima najmanje vrlo dobar uspjeh, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ukoliko je na nekom od službenih svjetskih natjecanja u znanju osvojio pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto odnosno dobio prvu, drugu ili treću nagradu. Pod službenim svjetskim natjecanjem u znanju podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija na državnoj razini natjecanja.

Do školske godine 2017./2018. za svjetske olimpijade u znanju dodijeljeno je 49 stipendija.

 

Neto iznos Stipendije utvrđen se u visini 40% za učenike, 55% za studente te 65% za doktorande prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.

 

Za Stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost, Grad Zagreb u svom proračunu godišnje izdvaja 19.500.000,00 kuna.