clanak False

Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost

08.09.2021.
  • Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima.
 
  • Učenicima i studentima dodjeljuje se od 1992./1993. školske, odnosno akademske godine, a od 2007./2008. akademske godine dodjeljuje se i studentima doktorskog studija. Mnogi od dosadašnjih zagrebačkih stipendista danas su ugledni sveučilišni profesori, znanstvenici i istaknuti javni djelatnici.
 
 
  • Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19 i 21/21).
 
  • Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje natječaj do kraja studenoga svake godine. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
  • O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost, koje imenuje Gradska skupština Grada Zagreba, dok je pročelnik Ureda za demografiju član Povjerenstva po položaju.
 
  • Do školske, odnosno akademske godine 2020./2021. dodijeljena je ukupno 4261 stipendija: 1898 stipendija učenicima, 2281 stipendija studentima i 82 stipendije studentima doktorskog studija, za što je izdvojeno 359.000.000,00 kuna.
 
  • Od školske godine 2005./2006. Stipendija se, neovisno o natječaju i kriterijima za dodjelu Stipendije, dodjeljuje redovnom učeniku srednje škole koji ima najmanje vrlo dobar uspjeh, hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj, ukoliko je na nekom od službenih svjetskih natjecanja u znanju osvojio pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto odnosno dobio prvu, drugu ili treću nagradu. Pod službenim svjetskim natjecanjem u znanju podrazumijeva se natjecanje kojem je prethodila selekcija na državnoj razini natjecanja.
  • Do školske godine 2020./2021. za svjetske olimpijade u znanju dodijeljeno je 68 stipendija.
 
  • Neto iznos Stipendije utvrđen se u visini 40% za učenike, 55% za studente te 65% za doktorande prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.
 
  • Za Stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost u Proračunu Grada Zagreba za 2020. godinu izdvojeno je 22.376.973,24 kuna.