clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

08.09.2021.
Stipendija se dodjeljuje od 2012./2013. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima, a studentima poslijediplomskih studija od akademske godine 2018./2019., s ciljem poticanja pripadnika romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak školovanja u sustavu visokog obrazovanja.
 
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19, 8/21 i 21/21).
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje i objavljuje natječaj do kraja studenoga svake godine. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, koje imenuje Gradska skupština Grada Zagreba.
 
Neto iznos Stipendije utvrđen je u visini 35% za učenike, 50% za studente i 60% za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj - kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.
 
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci.
Do školske godine 2020./2021. dodijeljeno je 473 stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine: 435 učenicima i 38 studentima za što je izdvojeno 11.900.000,00 kuna.


Za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine u Proračunu Grada Zagreba za 2020. godinu izdvojeno je 2.325.110,56 kuna.