clanak False

Svjetski dan moždanog udara

25.10.2018.
Grad Zagreb,  Gradski  ured  za  zdravstvo  u  suradnji s Klinikom za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje obilježava Svjetski dan moždanog udara u ponedjeljak, 29. listopada 2018. od 10:00 do 14:00 sati  na  Trgu  Petra  Preradovića  (Cvjetni trg).

Glavni cilj ove javnozdravstvene akcije je podizanje svijesti o čimbenicima rizika za moždani udar, važnosti preventivnih aktivnosti i promicanja zdravog načina života. U tu svrhu za građane će se provoditi procjena rizika za moždani udar, mjerenje krvnog tlaka te podjela edukativnih materijala uz savjetovanje s liječnicima Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Grad Zagreb,  Gradski  ured  za  zdravstvo  u  suradnji s Klinikom za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje obilježava Svjetski dan moždanog udara u ponedjeljak, 29. listopada 2018. od 10:00 do 14:00 sati na  Trgu  Petra  Preradovića  (Cvjetni trg).

Glavni cilj ove javnozdravstvene akcije je podizanje svijesti o čimbenicima rizika za moždani udar, važnosti preventivnih aktivnosti i promicanja zdravog načina života. U tu svrhu za građane će se provoditi procjena rizika za moždani udar, mjerenje krvnog tlaka te podjela edukativnih materijala uz savjetovanje s liječnicima Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.


Više Ovdje

ARHIVA