clanak False

Zaključak o osnivanju i imenovanju partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb

10.06.2016.
U okviru inicijative za osnivanje i imenovanje Partnerskog Vijeća, gradovi i općine u obuhvatu Urbane aglomeracije Zagreb predložili su svoje članove i zamjene članova iz redova javnog te gospodarskog ili civilnog sektora. Također, županije i regionalni koordinatori predložili su svoje predstavnike za članove i zamjene članova. Nadalje, u cilju partnerstva različitih dionika razvoja s područja Urbane aglomeracije Zagreb, u Partnersko vijeće pozvani su predstavnici visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga i usluga osposobljavanja te istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera, te organizacija civilnog društva s područja Urbane aglomeracije Zagreb.

U okviru inicijative za osnivanje partnerskog vijeća provedene su i konzultacije s nadležnim ministarstvom – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vezano za specifičnost grada Zagreba obzirom na izrazito veliki broj uključenih jedinica lokalne samouprave s područja tri županije s jedne strane te također potrebu zastupljenosti svih uključenih sektora s druge strane, pri čemu se ovo ministarstvo pozitivno očitovalo o iznesenim prijedlozima Grada Zagreba kao nositelja izrade Strategije i inicijatora ustrojavanja partnerstva. 

Slijedom navedenog i u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća, gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić donio je 19. svibnja 2016. Zaključak o osnivanju i imenovanju partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb. Ovim zaključkom osnovano je Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb, te je imenovano 57 članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća: predstavnici svih gradova (11 članova), općina (19 članova), županija (3 člana), regionalnih koordinatora (4 člana), te znanstveno-obrazovnih institucija, gospodarskog i civilnog sektora (ukupno 20 članova).

Sukladno Uredbi, članak 7. stavak 2. i 5., član i zamjenik člana partnerskog vijeća za urbano područje imenuje se za razdoblje trajanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Obzirom da se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb odnosi na razdoblje 2016.-2020. godine, imenovanje člana i zamjenika člana Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb odnosi se na navedeno razdoblje.

Zaključak gradonačelnika Grada Zagreba, možete u cijelosti pročitati u tekstu.

Vijesti