clanak False

Druga sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba

10.10.2016.
U ZgForumu je u ponedjeljak, 10. listopada  2016. održana druga sjednica drugog saziva Partnerskog vijeća Grada Zagreba.

Zaključak o osnivanju i imenovanju Partnerskog vijeća Grada Zagreba gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić donio je 11. svibnja 2016. Članove partnerskog vijeća za područje Grada Zagreba gradonačelnik je imenovao na prijedlog Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, imenovanog regionalnog koordinatora za Grad Zagreb. U Partnersko vijeće imenovani su dionici razvoja, odnosno predstavnici javnog, poslovnog i civilnog sektora, sukladno načelu partnerstva i suradnje te uz uvažavanje načela ravnomjerne predstavljenosti partnera.
Sjednica je započela uvodnim pozdravom pomoćnika pročelnika Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Darka Šiška koji se zahvalio prisutnima na dolasku te se u svom obraćanju usredotočio na aktivnosti i djelokrug rada Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada te ukratko objasnio (novo) ustrojstvo i poslove Ureda.

Prof.dr.sc. Mladen Vedriš, predsjednik Partnerskog vijeća otvorio je sjednicu te je na temelju prijedloga kojeg su članovi Partnerskog vijeća primili uz materijale za ovu sjednicu, prihvaćen Zapisnik sa prošle sjednice i jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.
Predstavnici Ureda za strategijsko planiranje prezentirali su zatim kronologiju dosad provedenih aktivnosti na izradi izradi Razvojne strategije Grada Zagreba u razdoblju od lipnja do listopada. Sonja Sočivica, voditeljica Izrade Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, iznijela je u prezentaciji popis aktivnosti koje su do sada provedene sukladno utvrđenom terminskom planu: definiranje pokazatelja za provedbu mjera, priprema tablica / obrazaca s pokazateljima provedbe, prikupljanje podataka o strateškim projektima za sjednicu Partnerskog vijeća Grada Zagreba, te aktivnosti vezane uz provedbu procedure strateške procjene utjecaja na okoliš, procedure prethodnog vrednovanja, kao i izrade zasebnih dokumenata, komunikacijske strategije i akcijskog plana.

Slijedio je prikaz strateških razvojnih projekata. Sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija, dio županijske razvojne strategije mora činiti popis strateških projekata (5-10 najvažnijih projekata koji se planiraju provesti u razdoblju provedbe) te je u tu svrhu prezentiran popis potencijalnih strateških projekta kao podloga za raspravu na ovoj sjednici. Projekti su strukturirani u dvije osnovne grupe: projekti urbanog razvoja (10 potencijalnih projekata) i  infrastrukturni prometni projekti (4 projekta).
Nakon prezentiranih materijala uslijedila je rasprava nakon koje je je usuglašen zaključak da se predloženi projekti podržavaju, ali popis je potrebno koncipirati na način da mu se daju strateška usmjerenja kao podloga za strukturiranje konkretnih lokacija.
Nakon diskusije o strateškim projektima  je predstavljen i plan budućih aktivnosti rada Partnerskog vijeća. Aktivnosti koje slijede po utvrđenom terminskom planu su definiranje financijskog i institucionalnog okvira, praćenja i izvještavanja, izrada Nacrta strategije i SUO (te upućivanje  na javnu raspravu) i završetak provođenja SPUO te traženje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o provedenom postupku. Također slijedi izrada zasebnih dokumenata, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije, te završetak provedbe ex-ante vrednovanja. Sljedeća sjednica planirana je nakon završetka izrade nacrta provedbenog dijela Razvojne strategije, a po potrebi će se uže stručne skupine sastati i ranije radi intenzivnijeg rada na pojedinim temama / dijelovima Razvojne strategije.


Prezentacija za drugu sjednicu PVGZ

 

Aktivnosti