clanak False

“Tko sije, a tko sadi?”, godišnja konferencija EIT-Climate KIC Croatia

15.12.2021.
Pod naslovom “Tko sije, a tko sadi?”, prvi put nakon 2019. uživo je održana godišnja konferencija EIT-Climate KIC Croatia. U ponedjeljak 13. prosinca od 9 do 12.30 sati pred punim auditorijem u dvorani u co-working prostoru WESPA na Zavrtnici govorilo se o planiranju, provedbi i benefitima zelenih rješenja.
Program je osmišljen u tri cjeline: u prvom dijelu su keynote govornici, Dijana Mandić iz Ministarstva, Irena Matković iz GUSPRG, te Miljenko Sedlar iz REGEA-e, govorili o institucionalnom okviru, izazovima i mogućnostima implementacije zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi.
U drugom dijelu programa predstavili su se startup kompanije, inovativci i projekti, kroz petominutna izlaganja u tri bloka, a treći dio programa pružio je mogućnost za postavljanje pitanja i umrežavanje. Iva Bedenko iz Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada predstavila je aktivnosti EU projekta proGIreg, koje kao cilj imaju urbanu obnovu prostora nekadašnje mesne industrije Sljeme u Sesvetama primjenjujući načela rješenja temeljenih na prirodi.
Jedna od najvećih koristi ovakvih događanja upravo je umrežavanje, jer se samo zajedničkim snagama i suradnjom svih sektora društva i gospodarstva možemo uspješno boriti sa klimatskim izazovima.

Aktivnosti