clanak False

Planirana namjena površina 2019.

10.03.2020.
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada izradio je jedinstvenu GIS bazu planirane namjene površina Grada Zagreba  koja odgovara stanju važeće prostorno – planske dokumentacije iz srpnja 2019. godine. Izrađena GIS baza planirane namjene površina predstavlja vrlo važan sustav za donošenje odluka u poslovima strategijskog i prostornog planiranja Grada Zagreba.

Cjelovita analiza dostupna je na Planirana namjena površina 2019.
 

Aktivnosti