clanak False

Postavljena izložba "Urbanistička dokumentacija PUP/DUP - Urbano pravilo 1.6."

23.09.2021.

Odjel za prostorne informacije i istraživanja Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada postavio je 7. rujna 2021. godine u izlogu ZgForuma izložbu „Urbanistička dokumentacija PUP/DUP - Urbano pravilo 1.6.“.

Izložbom predstavljamo projekt izrade digitalne baze urbanističke dokumentacije iz razdoblja od 1971. do 1995. u sklopu kojega je odabrano 38 dostupnih arhivskih prostornih planova na području Urbanog pravila 1.6. Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba.

Digitalna baza podataka nastala je da bi se javnosti omogućio uvid u prostorne planove (Provedbeni urbanistički planovi, Detaljni urbanistički planovi i njihove izmjene i dopune) koji su stavljeni van snage Odlukom iz 1995. godine (SGGZ 11/95). U tijeku je priprema podataka za objavljivanje novog sloja na Geoportalu ZIPP-a.

Projekt je nastao u suradnji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Izložba je namijenjena struci i široj javnosti, a može se pogledati u izlogu ZgForuma u Gajevoj ulici 27.


Aktivnosti