clanak False

HUGPD: Savjetnik o izdajanju i čuvanju majčinog mlijeka

25.09.2020.
Kako bi se svim majkama osigurale točne i potrebne informacije o izdajanju i čuvanju izdojenog majčinog mlijeka do njegove upotrebe Hrvatska udruga za potporu dojenju ( HUGPD ) uz financijsku podršku Grada Zagreba izdala je još jednu brošuru koja će sa informacijama utemeljenim na dokazima i najnovijim preporukama biti zasigurno dobrodošla svakoj rodilji koja kreće sa uspostavom dojenja.

Ova brošura objedinila je ključne informacije o sigurnom prikupljanju, čuvanju i uporabi majčinog mlijeka u kućnim uvjetima koje je potrebno primjenjivati u cilju očuvanja zdravlja svakog djeteta koje se hrani izdojenim majčinim mlijekom.

Majčino mlijeko je svježa, živa hrana s mnogim antioksidativnim, antibakterijskim, prebiotičkim, probiotičkim i imunološkim svojstvima.

Iako su neka od ovih svojstava podložna promjenama tijekom njegovog skladištenja, ipak se prehrana izdojenim i/ili skladištenim mlijekom smatra najboljom prehranom djeteta kada dojenje ili neposredno izdojeno mlijeko nije dostupno.


Savjetnik o izdajanju i čuvanju majčinog mlijeka


 

Grad Zagreb - prijatelj dojenja