clanak False

lokacijska informacija

24.01.2018.
Zainteresirana osoba može zatražiti izdavanje lokacijske informacije za određeno zemljište. Lokacijska informacija se izdaje u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu.
Lokacijska informacija je neupravni akt i izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.
Uz zahtjev se prilaže preslika katastarskog plana i 40,00 kn upravne pristojbe.

OBRAZAC ZAHTJEVA