clanak False

Minimalni tehnički uvjeti

19.04.2017.

Za početak obavljanja gospodarskih djelatnosti i naknadne promjene u prostoru za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam gospodarski poduzetnik treba pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema odgovaraju propisanim uvjetima. Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo na slijedećim adresama:

Odsjek za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti
Zapoljska 1
tel. 2333 777
fax 610 0229

Područni odsjek Sesvete
Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4
Tel. 610 1600
Fax 610 1655

Područni odsjek Susedgrad
Sigetje 2
Tel. 658 5888
Fax 658 5899

Upravne pristojbe:

Na sve zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 20,00 kuna u državnim biljezima.
Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta, za pružanje usluga putničke agencije i trgovinu naplaćuje se i propisana pristojba iz područja ugostiteljstva, turizma i trgovine.
Ukoliko je cjelokupni iznos pristojbe manji od 100,00 kuna isti se naplaćuje u državnim biljezima u cijelosti.