clanak False

Osnovni propisi

19.04.2017.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (Narodne novine 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine
9/16 i 54/16)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine 54/16)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (Narodne novine 
54/16)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine 54/16)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine
68/07,  88/1030/14, 89/14 i 152/14)
Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Narodne novine
62/96, 23/97 i 134/98)
Pravilnik o upisniku turističkih agencija (Narodne novine
30/08)
Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (Narodne novine
78/96, 47/97 i 80/98)
Zakon o trgovini (Narodne novine
87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11 ,  68/13 i 30/14)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine
39/09 i 46/15)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine
66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)