clanak False

Održan četvrti sastanak regionalne radne grupe projekta E2STORMED

04.03.2015.
U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 03. ožujka  2015. održan je četvrti  sastanak regionalne radne grupe (RWGEE). Na sastanku su sudjelovali članovi regionalne radne grupe Grada Zagreba Nikola Petković, Kristina Ercegovac, Sandra Hamin, Maja Šunjić, Drago Vasilj,Tihana Ledecki i Vlatka Šamarinec iz Gradskog ureda za energetiku,zaštitu okoliša i održivi razvoj; Marin Kuspilić s Građevinskog fakulteta; Slavica Kramar-Božiković iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet te Josip Jurić iz Zagrebačkog holdinga d.o.o - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja.

Sastanak je započeo pozdravnim i uvodnim govorom Nikole Petkovića iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj koji je okupljenima ukratko predstavio dosadašnje aktivnosti projekta te najavio buduće aktivnosti i skorašnji završetak projekta.

U nastavku sastanka, Kristina Ercegovac iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj prezentirala je rezultate finalne verzije DST alata (Decision Support Tool) za podršku u odlučivanju i donošenju odluke o najpovoljnijem rješenju za odvodnju oborinskih voda na odabranim pilot područjima u Zagrebu, točnije, u Borovju i Podbrežju. Dobiveni rezultati dio su strateške studije o mogućnostima ugradnje održivih sustava odvodnje oborinskih voda u Zagrebu i utjecaju tog sustava odvodnje na okoliš izrađene od strane stručnjaka  s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Odabir najprikladnijeg i najisplativijeg rješenja odvodnje oborinskih voda donesen je na temelju prethodno odabranih kriterija (ekonomski kriterij, kriterij energetskih ušteda, kriterij smanjenja CO2 emisija, koristi za postojeći ekosustav, društvene koristi i kvaliteta otpadnih voda). Također, prisutnima su prezentirani i primjeri integriranja održivih sustava odvodnje oborinske vode u gradu Benaguasilu (Španjolska) i Dundee-u  (Škotska). U prezentaciji su prikazani rezultati jednogodišnjih mjerenja i praćenja utjecaja ugrađenog zelenog krova na smanjenje potrošnje energije potrebne za hlađenje zgrade gradske uprave u gradu Benagualisu te obnova sustava odvodnje voda grada  Dundee-a odvajanjem odvodnje oborinske vode od postojećeg, konvencionalnog sustav za odvodnju otpadnih voda primjenom održivih, zelenih tehničkih rješenja poput umjetnih bazena,retencijskih jezera , jaraka i velikih zelenih površina.

Na kraju sastanka članovi regionalne grupe dali su svoje prijedloge kako održive sustave odvodnje oborinske vode približiti nadležnim institucijama i odgovornim osobama  kako bi se, u skladu s idejom projekta E2STORMED, uvrstili u Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba , odnosno prilagodili regulativi Republike Hrvatske.