clanak False

Prijevoz djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

27.09.2023.

Grad Zagreb posebnu je pažnju posvetio prijevozu djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, uvažavajući potrebe i probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom kroz organiziranje i provođenje prijevoza posebno opremljenim kombi vozilima.

Provođenje prijevoza povjereno je Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. Trenutno je na raspolaganju 35 kombi vozila, 20 za prijevoz osoba s invaliditetom i 15 za prijevoz djece s teškoćama u razvoju.

Prijevoz se obavlja temeljem Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17), Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom, Izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom te Pravilnika o obavljanju prijevoza djece s teškoćama u razvoju unutar administrativnih granica grada Zagreba. 
 
a) Prijevoz osoba s invaliditetom
Na osnovu Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom i Izmjena i dopuna Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom, prijevoz se organizira kao javni prijevoz koji nije linijski i obavlja se prema potrebama korisnika. Mogu ga koristiti isključivo osobe s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica s prebivalištem na području Grada Zagreba, a na osnovu preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

b)  Prijevoz djece s teškoćama u razvoju
Prema Pravilniku o obavljanju prijevoza djece s teškoćama u razvoju, prijevoz se organizira kao javni prijevoz koji nije linijski i obavlja se prema potrebama korisnika od mjesta njihovog stanovanja ili lokacija u njihovoj blizini do ustanova (dječji vrtići, osnovne škole te  ustanove socijalne skrbi koje pružaju socijalne i rehabilitacijske usluge za djecu s teškoćama u razvoju) kojih je osnivač Grad Zagreb.
Prijevoz posebno opremljenim kombi vozilom prema spomenutom Pravilniku mogu koristiti korisnici na osnovu preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na: 01/616 618901/610 1236