clanak False

Sektor za upravno-pravne poslove

29.08.2023.
Pomoćnica pročelnice za upravno-pravne poslove: Marija Bujanović Bazjak, dipl. iur.
Tel: 01 6101-403, fax: 6100-046
E- mail: marija.bujanovic-bazjak@zagreb.hr

- obavlja poslove rješavanja upravnih stvari u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (u nastavku teksta: naknade oduzete imovine (denacionalizacija), izvlaštenja i određivanja naknade, osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslove iz stambenog područja, poslove rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika te rješavanja neupravnih predmeta iz djelokruga Sektora.


ODJEL ZA NAKNADE I ZVLAŠTENJA
Voditeljica odjela za naknade i izvlaštenja - Lidija Stojaković
Tel:01 6101-460, fax: 6100-046
E-mail: lidija.stojakovic@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi vezani za zauzimanje pravnih stajališta radi ujednačene primjene prava u rješavanju i poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima izvlaštenja i određivanja naknade, osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisu smatraju izvlaštenima i rješavanja drugih upravnih predmeta sukladno posebnim propisima, rješavanja neupravnih predmeta te određivanja naknade u postupcima naknade oduzete imovine (denacionalizacija).
 
SREDIŠNJI ODSJEK
Ulica grada Vukovara 56a
Voditeljica  središnjeg odsjeka: Jasminka Stipić, dipl.iur.
Tel: 01 6166-229, fax:6100-997
E- mail: jasminka.stipic@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi vođenja postupaka u upravnim stvarima izvlaštenja i određivanja naknade za najznačajnije objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine (denacionalizacija) i u drugim upravnim predmetima sukladno posebnim propisima, zauzimanja pravnih stajališta zbog ujednačene primjene prava u rješavanju upravnih stvari, rješavanja neupravnih predmeta te drugi poslovi iz djelokruga Središnjeg odsjeka.
 
PODRUČNI ODSJECI
Prvi područni odsjek ( Centar, Črnomerec)
Vodnikova 14
Tel: 01 6100-376

Drugi područni odsjek ( Maksimir, Medveščak)
privremeno na adresi Vodnikova 14
Voditeljica: dr.sc.Sanja Lozančić
Tel: 01 460-3527, fax:460-3523
E-mail: sanja.lozancic@zagreb.hr

Treći područni odsjek (Trešnjevka, Trnje, Peščenica)
Vodnikova 14
Voditelj: Dražen Pižeta, dipl. iur.
Tel: 01 6100-362, fax: 6100-365
E- mail: drazen.pizeta@zagreb.hr

Četvrti područni odsjek ( Novi Zagreb)
Avenija Dubrovnik 12
Voditeljica: Marija Čermak, dipl.iur.
Tel: 01 658-5638, fax:658-5651
E- mail:marija.cermak@zagreb.hr

Peti područni odsjek ( Dubrava)
Ulica Dubrava 49
Tel: 01 658-5409, fax:658-5441

Šesti područni odsjek ( Susedgrad)
Sigetje 2
Voditeljica: Sonja Preis- Bedenik, dipl.iur.
Tel: 01 658-5930, fax: 658-5926
E- mail:sonja.preiss-bedenik@zagreb.hr

Sedmi područni odsjek ( Sesvete)
 Sesvete, Trg D. Domjanića 4
Voditeljica: Ivančica Vuger, dipl. iur.
Tel: 01 610- 1606, fax: 6101-697
 E- mail: ivancica.vuger@zagreb.hr

ODSJEK ZA IZRAČUN NAKNADE I DOKUMENTACIJU
Trg Stjepana Radića 1
Tel: 01 6101-460, Fax:6100-046
E-mail: lidija.stojakovic@zagreb.hr

ODJEL ZA STAMBENE POSLOVE I STATUS PROGNANIKA, IZBJEGLICA I POVRATNIKA
Draškovićeva 15
Voditeljica odjela za stambene poslove i status prognanika , izbjeglica i povratnika: Sandra Matek, dipl.iur.
Tel: 01 460-3583, fax: 460-3523
E-mail: sandra.matek@zagreb.hr