clanak False

2. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

Vijeće je raspravljalo o Prijedlogu odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Zagreba...
15.07.2011.

U konferencijskoj dvorani zgrade gradske uprave danas je održana 2. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba koju je sazvao i  vodio gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, koji je ujedno i predsjednik Vijeća.

Vijeće za prevenciju Grada Zagreba konstituirano je prošle godine sa svrhom koordinacije aktivnosti svih društvenih subjekata, a radi postizanja što većeg stupnja sigurnosti, zaštite ljudi i imovine, odnosno podizanja kvalitete življenja na području Grada Zagreba. Osim predstavnika Grada Zagreba, u Vijeću su i predstavnici Policijske uprave zagrebačke, Ministarstva pravosuđa, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Gospodarske komore Zagreb i Obrtničke komore Zagreb.

Na 2. sjednici Vijeće je raspravljalo o Prijedlogu odluke o zabrani konzumiranja, nošenja i posjedovanja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama Grada Zagreba, što ga je gradska zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba Nura Ismailovski uputila predsjedniku Vijeća, tj. gradonačelniku Milanu Bandiću.

Ocjenjujući problem konzumiranja alkohola mladih alarmantnim, Vijeće je podržalo inicijativu gradske zastupnice da se ova problematika treba regulirati na nivou Grada. Osnovalo je radnu skupinu, koju će koordinirati Gradski ured za zdravstvo i branitelje, sa zadaćom da do kraja jeseni pripremi sveobuhvatni i kompleksni program borbe protiv zloupotrebe alkohola među mladima, a koji će uključivati i zabranu konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama. Program će, nakon razmatranja i usvajanja na Vijeću, biti proslijeđen Gradskoj skupštini Grada Zagreba.


Gradske vijesti - 2011.