clanak False

Financijske olakšice od strane Grada Zagreba i komunalnih društava u vlasništvu Grada za građane i poduzetnike za vrijeme borbe protiv epidemije virusa covid-19 i olakšavanja posljedica od šteta nastalih u potresu

06.04.2020.
1. Dana 16. ožujka 2020.
Za najugroženiju skupinu građana od virusa COVID-19 (umirovljenici), obveza podmirenja računa za režije i komunalnu naknadu koja je pod ingerencijom Grada Zagreba i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba  do daljnjega se produljuje za tri mjeseca od datuma dospijeća istaknutog na uplatnicama, te u navedenom roku neće biti obračunate zatezne kamate niti će se pokretati ovrhe za neplaćene obveze.
 
2. Dana 19.03.2020.
Oslobađanje plaćanja i umanjenje utvrđenog iznosa za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2020. uz mogućnost produžetka, kako slijedi:
 
2.1. Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu grada Zagreba oslobađaju se u cijelosti plaćanja zakupnine.
2.2.Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjen je za 30% utvrđeni iznos komunalne        naknade.
2.3. Poduzetnici koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, oslobađaju se u cijelosti obveze komunalne naknade  
2.4. Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade. 

3. Dana 19.03.2020.           
Obustava naplate parkiranja za zdravstveno-medicinsko i tehničko osoblje bolnica u Gradu Zagrebu kao i za građane koji koriste njihove usluge , te za       djelatnike državnih i lokalnih tijela vlasti Republike Hrvatske koji su angažirani u suzbijanju epidemije virusa COVID-19, prema lokacijama bolnica te okolnim    ulicama.
 
4. Dana 22.03.2020.
Nakon što je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio Odluku o obustavljanju javnog gradskog prijevoza, Grad Zagreb je putem svog javnog gradskog prijevoznika ZET d.o.o. uveo na 17 linija izvanredni prijevoz radi prijevoza osoba s posla i na posao za one poslove koji se nisu prestali obavljati za vrijeme epidemije. Prijevoz na izvanrednim linijama je besplatan. U prometu su 62 autobusa.
 
5. Dana 25. 03.2020.
Svi građani čiji su stanovi i kuće nastradali u potresu tako da se u njima ne može stanovati do daljnjeg se oslobađaju plaćanja režija.
 
6. Dana 26.03.2020.
Za ljude pogođene potresom omogućeno besplatno parkiranje u javnim garažama u centru grada. Besplatno parkiranje na javnim površinama na području Grada Zagreba pogođenim potresom.
 
7. Građanima kojima je zbog potresa preventivno zatvoren plin, Gradska plinara Zagreb ne naplaćuje poslove ponovnog uključivanja plina u objektima. 

8. Na sljedeću sjednicu Gradske skupstine Grada Zagreba upućuje se prijedlog da se roditelji oslobađaju plaćanja participacije za produženi boravak u osnovnim školama kao i participaciju koju roditelji plaćaju dječjim vrtićima.   

Gradske vijesti - 2020.