clanak False

Održana smotra vozila za održavanje sustava VIO grada Zagreba

30.12.2020.
Na poslovnoj lokaciji Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., u Folnegovićevoj 1, danas je održana smotra vozila za održavanje sustava VIO grada Zagreba, u nazočnosti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića te direktora VIO Marina Galijota.

Gradonačelnik Bandić je istaknuo kako u razdoblju od prosinca 2019. do prosinca 2020. za potrebe VIO izvršena nabava 73 vozila koja će služiti za održavanje odvodnje, slivnika a po potrebi i za ispumpavanje jama. ''Važno je naglasiti kako spomenute usluge održavanja  više neće raditi vanjski suradnici, već će to sada u cijelosti biti u nadležnosti dijelatnika VIO, s pojačanim kapacitetom novog voznog parka čija vrijednost iznosi gotovo 40 milijuna kuna s PDV-om!'', kazao je gradonačelnik.

Također, gradonačelnik se nanovo osvrnuo na jučerašnji potres koji pogodio područje Banovine te dodao kako dvije cisterne pitke vode već danas idu ljudima čiji su domovi oštećeni u ovoj katastrofi. ''Sve raspoložive resurse usmjerit ćemo za potrebe ljudi, kojima je pomoć u ovoj situaciji najpotrebnija.''

Direktor Galijot je rekao kako za sljedeću godinu djelatnici imaju u planu u potpunosti očistiti svih 54.000 slivnika. ''U upotrebi više neće biti stara vozila, jedan dio vozila kako je  gradonačelnik rekao bit će namijenjena održavanju i čišćenju javnog sustava,a drugi dio koristit će se prilikom izgradnje vodoopskrbnog sustava.''

Gradske vijesti - 2020.