clanak False

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš - „Geotermalno polje Zagreb"

 
10.02.2017.
 Na temelju odredbi članka 138. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07), te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je Gradskom uredu za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj dostavilo Informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije geotermalne vode na eksploatacijskom polju „Geotermalno polje Zagreb“, Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Klasa: UP/I 351-03/12-02/39; Urbroj: 517-12-3, od 12. travnja 2012. 

 

Informacija će u periodu 25.4-25.5.2012. biti izvješena na oglasnim pločama Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Avenija Dubrovnik 12 i Gradske četvrti Trešnjevka - jug, Park stara Trešnjevka 2, u predvorju zgrade gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, te objavljena na službenim stranicama Grada Zagreba i Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr)

 

 Informacija Ministarstva


Arhiva