clanak False

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš postrojenja za proizvodnju betona kapaciteta 120 m3/h, Lučko-jug Zagreb

19.04.2017.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš postrojenja za proizvodnju betona kapaciteta 120 m3/h, Lučko-jug Zagreb u Gradu Zagrebu trajat će od 29. prosinca 2009. do 27. siječnja 2010. godine

Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke Studije u Područnom uredu Gradske uprave Novi Zagreb, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12 radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u četvrtak, 14. siječnja 2010. u 17 sati u dvorani na III. katu Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Odjel za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.  
Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš postrojenja za proizvodnju betona kapaciteta 120 m3/h, Lučko-jug Zagreb na javnu raspravu 

Objava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva


Arhiva