clanak False

Cjeloviti sanacijski program smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba

19.04.2017.

Zakonska osnova za izradu Cjelovitog sanacijskog programa smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba je Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine br. 178/04 i 60/08). Prema članku 45. spomenutog Zakona za područje u kojem je treća kategorija kakvoće zraka posljedica emisija skupnih izvora (kao što su promet, kućna ložišta i slično) Gradska skupština Grada Zagreba određuje izradu i provedbu cjelovitoga sanacijskog programa, te redoslijed i prioritet u njegovoj provedbi. 

Nositelj izrade programa je Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Elaborat „Cjeloviti sanacijski program smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba“ izradilo je ovlašteno društvo ECOINA d.o.o. iz Zagreba, SR Njemačke 10. 

Cilj cjelovitog programa sanacije je smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz utvrđenih izvora, te postupno postizanje druge odnosno prve kategorije kakvoće zraka. 

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj poziva javnost da se do 1. studenoga 2010. u pisanom obliku očituje na tekst elaborata „Cjeloviti sanacijski program smanjenja PM10 čestica u zapadnom dijelu Grada Zagreba“. 

Pisani prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijedlozi za elaborat Sanacijski program smanjenja PM10 čestica“ ili putem elektroničke pošte na adresu: okolis@zagreb.hr.

Tekst elaborata (pdf)


Arhiva