clanak False

Prijedlog programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u gradu Zagrebu

19.04.2017.

Prema članku 10. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine broj 178/04 i 60/08), Gradska skupština Grada Zagreba donosi Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu, koji je sastavni dio Programa zaštite okoliša. 
Program se donosi za razdoblje od četiri godine, od 2009. do 2012. godine.
Svrha programa je definiranje i razrada ciljeva i mjera po sektorima utjecaja sa prioritetima, rokovima i nositeljima provedbe mjera, s osnovnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu.
Nositelj izrade programa je Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 
Nacrt prijedloga Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu izradilo je ovlašteno društvo ECOINA d.o.o. iz Zagreba, SR Njemačke 10.
U periodu od 1. listopada do 1. studenoga 2008. spomenuti je dokument bio stavljen na javni uvid na službenim stranicama Grada Zagreba. Za vrijeme trajanja javnog uvida Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pozvao je javnost da se u pisanom obliku očituje na Nacrt prijedloga Programa
Sukladno zaprimljenim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izradio je Prijedlog programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Gradu Zagrebu, koji će se uputiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.


Arhiva