clanak False

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš trgovačkog centra "Shopping Center East", Zagreb

19.04.2017.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš trgovačkog centra "Shopping Center East", Zagreb u Gradu Zagrebu trajat će od 22. rujna do 21. listopada 2009. godine
Tijekom javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i tri sažetka Studije u Područnom uredu Dubrava, Zagreb, Dubrava 49 radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održat će se u utorak, 6. listopada 2009. u 12 sati u dvorani A-B na I. katu Područnog ureda Dubrava, Zagreb, Dubrava 49.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se zaključno s danom završetka javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu Studiju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Ured gradonačelnika, Odjel za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. 
Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš trgovačkog centra "Shopping Center East", Zagreb na javnu raspravu

 


Arhiva