clanak False

Prestanak prekoračenja praga obavješćivanja za prizemni ozon (O3) zabilježenog na mjernoj postaji Ksaverska cesta

09.07.2021.
Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavještava građane Grada Zagreba o prestanku prekoračenja praga obavješćivanja za prizemni ozon (O3) koje je bilo utvrđeno dana 8. srpnja 2021. godine na mjernoj postaji Ksaverska cesta, u razdoblju od 10:00 do 13:00 sati.

Trenutne koncentracije prizemnog ozona u zraku odgovaraju dozvoljenim vrijednostima čime prestaju važiti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se primjenjuju prilikom pojave prekoračenja pragova.

S obzirom na to da je mogućnost pojave ovakvih prekoračenja velika tijekom ljeta, osobito pri  visokim temperaturama, sparini i slaboj izmjeni zračnih masa, mole se građani da, neovisno o prestanku važenja posebnih mjera zaštite, svojim ponašanjem i aktivnostima ne doprinose onečišćivanju zraka te smanje vrijeme boravka na otvorenom kako bi se izbjeglo dodatno ugrožavanje osjetljivih skupina stanovništva.

Arhiva