clanak False

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš Betonara Sesvete

19.04.2017.

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš Betonara Sesvete trajala je u Gradu Zagrebu od 28. veljače do 29. ožujka 2011. godine.

Tijekom javne rasprave javnosti je bio omogućen javni uvid u cjelovitu Studiju i sažetke Studije u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije održano je u četvrtak, 17. ožujka 2011. u 17 sati u „Plavoj dvorani“ u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogli su se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2.
Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne uzimaju se u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš Betonara Sesvete na javnu raspravu 

Objava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva


Arhiva