clanak False

Javna rasprava o objedinjenom postupku za zahvat CROATON

19.04.2017.

Javna rasprava o objedinjenom postupku za zahvat CROATON – Tvornica za proizvodnju i oporabu materijala u graditeljstvu trajala je u Gradu Zagrebu od 15. veljače do 16. ožujka 2011. godine.

Tijekom javne rasprave javnosti je bio omogućen javni uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave: cjelovitu Studiju utjecaja na okoliš, Sažetak Studije, Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša s Tehničko-tehnološkim rješenjem i Sažetak Zahtjeva za zahvat u Područnom uredu Gradske uprave Sesvete, Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, radnim danom od 8.30-15.30 sati.

Javno izlaganje Studije i Zahtjeva s Tehničko-tehnološkim rješenjem održano je u četvrtak, 24. veljače 2011. u 17:30 sati u „Plavoj dvorani“ u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetu javne rasprave mogli su se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti na adresu: Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Sektor za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, Zagreb, Park stara Trešnjevka 2. 
Napomena: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne uzimaju se u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest o upućivanju objedinjenog postupka za zahvat CROATON – Tvornica za proizvodnju i oporabu materijala u graditeljstvu na javnu raspravu

Objava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva


Arhiva