clanak False

Izvješće o provedbi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

21.03.2023.
Grad Zagreb je s ciljem što žurnije pomoći građanima čije su nekretnine oštećene u potresu tijekom 2020. i 2021. godine raspisao tri Javna poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Predmet ovih javnih poziva je bio dodjela novčane pomoći fizičkim osobama vlasnicima nekretnine (stana ili obiteljske kuće) oštećenih u potresu na području Grada Zagreba. Novčana pomoć dodjeljivala se za kupnju materijala i građevinske radove. Iznos novčane pomoći utvrđivao se u visini 30% od procijenjenog iznosa štete ali ne više od 50.000,00 kuna.  Pravo na dodjelu novčane pomoći imale su fizičke osobe vlasnici nekretnina koje su oštećene u potresu uz uvjet da vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći; da vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Grada Zagreba i se radi o oštećenju iznad 30% vrijednosti nekretnine. Odjel za turizam operativno radi na predmetima ovog javnog poziva.

Na I. Javni poziv koji je trajao od 20.7.2020. do 15.9.2020. godine pristigle su 442 prijave od kojih je odobreno 250 novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 8.861.114,76 kuna.

Na II. javni poziv koji je trajao od 08.2.2021. do 10.3.2021. godine pristigle su 834 prijave od kojih je kroz tri zaključka odobreno 596 novčane pomoći u ukupnom iznosu od 23.300.603,65 kuna.

Na III. Javni poziv koji je trajao od 4.5.2021. do 28.05.2021. godine pristiglo je 368 prijava od koji je odobreno 239 novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 9.674.833,75 kuna. Na sva tri javna poziva su pristigle 1.644 prijave od kojih je odobreno 1.085 novčanih pomoći  (763 obiteljske kuće i 322 stana) u ukupnom odobrenom iznosu od 41.836.552,16 kuna.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/21) kojim se omogućava korisnicima novčane pomoći, koji iz objektivnih razloga nisu utrošili i dostavili dokaze o namjenskom korištenju doznačenih sredstava na ime novčane pomoći u roku iz od godine dana, Ured može na njihov obrazloženi zahtjev produžiti rok za dostavu dokaza o namjenskom korištenju

Javni pozivi