clanak False

Javni poziv za predlaganje članova/ica Kulturnih vijeća 2021.

14.09.2021.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU
 
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova Kulturnih vijeća
 
Pozivaju se javne gradske ustanove kulture, udruge i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti i samostalni umjetnici na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za izbor članova Kulturnih vijeća koja se osnivaju u Gradu Zagrebu, s područja kulture i umjetnosti kojima se bave i to za:
 
1.  pet članova Kulturnog vijeća za knjižničnu djelatnost i izdavaštvo 
2.  pet članova Kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost
3.  pet članova Kulturnog vijeća za kazališnu djelatnost
4.  pet članova Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost
5.  pet članova Kulturnog vijeća za likovnu djelatnost
6.  pet članova Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu
7.  pet članova Kulturnog vijeća za filmsku djelatnost
8.  pet članova Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam
9.  pet članova Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse
 
Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Za člana Kulturnog vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti provedbi ciljeva kulturne politike Grada Zagreba, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi  za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Zagreba.
Uz pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnih vijeća koja se osnivaju u Gradu Zagrebu, potrebno je dostaviti:
 
  • vlastoručno potpisan životopis predloženog kandidata
  • vlastoručno potpisanu suglasnost kandidata da ga se predloži za člana kulturnog vijeća
 
Prijedlozi s traženom dokumentacijom  podnose se u roku 30 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
 
Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, Draškovićeva 25, 10 000 Zagreb

s naznakom:
 
„Prijedlozi kandidata za izbor članova Kulturnih vijeća“
 

Osobni podaci kandidata za izbor člana  Kulturnog vijeća Grada Zagreba dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog poziva za predlaganje članova Kulturnih vijeća Grada Zagreba.
 
Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).

Prilog: Suglasnost za predlaganje članova kulturnih vijeća

Javni pozivi