clanak False

JAVNI POZIV za predlaganje jednog člana/ice Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu - objavljeno u Večernjem listu 16.10.2018.

16.10.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje jednog člana/ice Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu
 
Pozivaju se javne gradske ustanove kulture, udruge kulture i umjetnosti i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti i samostalni/e umjetnici/e na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata/kinja za izbor jednog člana/ice Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu  koje je osnovano u Gradu Zagrebu.
 
Za članove/ice Vijeća imenuju se kulturni/e djelatnici/e i umjetnici/e te drugi/e stručnjaci/kinje koji/e svojim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
 
Prijedlozi, sa životopisima kandidata/kinja i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
 
Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, 10 000 Zagreb, Ilica 25
 
s naznakom: „ Prijedlozi kandidata/kinja za imenovanje člana/ice Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu“
 

Javni pozivi