clanak False

Rezultati posebnog javnog poziva za financiranje programa međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti

22.11.2023.
REZULTATI POSEBNOG JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA MEĐUNARODNE I MEĐUGRADSKE SURADNJE I MOBILNOSTI

Popis korisnika i programa ( 16.9.2023.)
Popis korisnika i programa ( 22.11. 2023.)
 

Javni pozivi