clanak False

Konferencija "Hitne situacije uzrokovane klimatskim promjenama"

09.12.2015.
Hitne situacije uzrokovane klimatskim promjenama“
11. prosinca 2015. u 10:00 sati
Gradska skupština Grada Zagreba

Stručnu konferenciue „Hitne situacije uzrokovane klimatskim promjenama“  organizira Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Europska agencija za okoliš tvrdi da se klimatske promjene događaju sada te da će ekstremni vremenski događaji postati češći i intenzivniji, a kao posljedice uzrokovati će raznovrsne hitne situacije. Utjecaj na prirodu, gospodarstvo i zdravlje ljudi različito je po regijama:  
·       U južnoj i srednjoj Europi češći su toplinski valovi, šumski požari i suše.
·       Mediteranski prostor je još više zahvaćen sušom i požarima.
·       Sjeverna Europa postaje znatno vlažnija i poplave su učestalije.
·       Urbana područja su izložena toplinskim udarima, poplavama ili ekstremnim vremenskim prilikama.
Želja nam je jednodnevnom konferencijom „Hitne situacije uzrokovane klimatskim promjenama“ kroz niz stručnih predavanja, zajedno s kolegama koji se bave organiziranjem civilne zaštite u jedinicama lokalne uprave, analizirati utjecaj klimatskih promjena na urbane sredine, te omogućiti kvalitetniji odgovor sustava civilne zaštite i operativnih snaga. Vjerujemo da razumijevanje svih aspekata klimatskih promjena omogućava optimalnu pripremu operativnih snaga i ublažavanje posljedica po stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.