clanak False

Stručna konferencija "Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite"

24.11.2016.
Stručna konferencija „Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite“
30. studenoga 2016. u 09,00 sati
Gradska skupština Grada Zagreba

 
Stručnu konferenciju „Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite“ organizira Ured za upravljanje u hitnim situacijama.
Razvojem suvremenih tehnoloških dostignuća otvaraju se široke mogućnosti njihove primjene i u sustavu civilne zaštite, kako u prevenciji tako i u odgovoru na velike nesreće i diseminaciji njihovih posljedica.
Organizacijom ove jednodnevne stručne konferencije, okupljajući stručne predavače različitih profila, kao i stručnjake na poslovima civilne zaštite iz jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba, želimo pokazati široke mogućnosti primjene suvremenih tehnologija u funkciji sustava civilne zaštite ne samo na lokalnoj, već i na državnoj razini.
U sklopu održavanja konferencije održat će se i vježba civilne zaštite.