clanak False

Konferencija: Lokalna uprava u sustavu zaštite od poplava

09.10.2014.

Ured za upravljanje u hitnim situacijama organizira stručnu konferenciju:

 „Lokalna uprava u sustavu zaštite od poplava“
4. studenog 2014.
Gradska skupština Grada Zagreba
Stara gradska vijećnica

Europska unija donijela je direktivu o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks). Direktiva zahtijeva od država članica da ocijene koja su područja i obalne linije u opasnosti od poplava, izrade karte hazarda od poplava, te poduzmu odgovarajuće koordinirane mjere kako bi se smanjio rizik od poplava. Cilj je smanjiti i upravljati rizicima koje poplave predstavljaju za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarsku aktivnost. Terminski plan koji nameće direktiva je: do 2011. donijeti procjenu riječnih bazena i obalnih područja u opasnosti od poplava, do 2013. izraditi karte hazarda od poplava a do 2015. donijeti planove upravljanja poplavnim rizicima koji su usmjereni na prevenciju, zaštitu i pripravnost.

Želja  je organizatora jednodnevnom stručnom konferencijom „Lokalna uprava u sustavu zaštite od poplava“ kroz niz stručnih predavanja zajedno s kolegama koji se bave zaštitom i spašavanjem u jedinicama lokalne uprave analizirati mogućnosti ali i razviti konstruktivnu raspravu koja će pridonijeti razvoju koordiniranog sustava obrane od poplava u Republici Hrvatskoj.